GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím, aby Penzion U Králíků, Kurdějov 106, 693 01 , místem podnikání Kurdějov 106  (dále jen „Správce“), zpracovával mé osobní údaje pro účely spočívající v nabídce ubytovacích služeb a souvisejících služeb poskytovaných Správcem, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 „GDPR“, na dobu 6 let nebo do odvolání tohoto mého souhlasu. 

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním mých osobních údajů, zejména :

1)na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, nebo omezení zpracování
2)vznést námitku proti zpracování
3)kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat
4)podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Dále potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním, zejména

1)mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely
2)s mými údaji jsou prováděny následující úkony: zapsání  do UBYTOVACÍ KNIHY, úpravy v případě, že je doplním nebo se dožádám úprav, vyhledávání, likvidace po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.
V případě uplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajů obrátit na emailovou adresu: jaromir.kralik@seznam.cz nebo na telefonní číslo 606 490 994